Giao thông của Việt Nam qua nhận xét của người nước ngoài

0
235

Hầu hết phản hồi đều có chung cảm nhận: vừa qua đường vừa sợ với giao thông Việt Nam. Một số nơi có giao thông hỗn loạn như: Sài Gòn và Hà Nội.

Đánh giá bài viết
Cám ơn bạn đã đọc tin. Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết