Thứ Tư, Tháng Mười Hai 13, 2017
Tags Chớp mà không tắt

Tag: chớp mà không tắt

Thông tin cần biết

Bộ GTVT ban hành thông tư mới, chỉ tước hạng riêng...

Bộ GTVT vừa ban hành thông tư số 37/2017/TT-BGTVT quy định rõ: Khi tước GPLX, người có thẩm quyền quyết định phải ghi rõ...