Tags Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Tag: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Thông tin cần biết

Nguyên tắc dừng, đỗ xe ô tô đúng luật tại Việt...

Khi dừng, đỗ ô tô cần có tín hiệu báo cho người khác biết. Và không dừng, đỗ ô tô song song với xe...