Tags Hanh trinh “Xe Thông Minh – Lái Tài Tình”

Tag: hanh trinh “Xe Thông Minh – Lái Tài Tình”

Thông tin cần biết

Nguyên tắc dừng, đỗ xe ô tô đúng luật tại Việt...

Khi dừng, đỗ ô tô cần có tín hiệu báo cho người khác biết. Và không dừng, đỗ ô tô song song với xe...