Thứ Ba, Tháng Mười Hai 12, 2017
Tags Oto bao duong dinh ky 5.000 km

Tag: oto bao duong dinh ky 5.000 km

Thông tin cần biết

Bộ GTVT ban hành thông tư mới, chỉ tước hạng riêng...

Bộ GTVT vừa ban hành thông tư số 37/2017/TT-BGTVT quy định rõ: Khi tước GPLX, người có thẩm quyền quyết định phải ghi rõ...