THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông cáo báo chí các hãng xe ô tô. Những lỗi xe ô tô thường gặp và cách khắc phục.

Mercedes phát ra tiếng ồn khi hạ kính cửa

Mercedes phát ra tiếng ồn khi hạ kính cửa

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI88-70_P-050228 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes không khởi động được

Mercedes không khởi động được

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI80-57_P-051521 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes bị rung lắc hoặc phát ra tiếng ồn

Mercedes bị rung lắc hoặc phát ra tiếng ồn

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI42-20_P-052990 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes bị tắt đèn footwell lamp

Mercedes bị tắt đèn footwell lamp

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI54-21_P-054626 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes không khởi động được

Mercedes không khởi động được

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI54-10_P-054089 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes bị rung lắc phanh trục trước

Mercedes bị rung lắc phanh trục trước

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI42-10_P-054524 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes bị lỗi một số chức năng điều khiển cửa kính phía trước

Mercedes bị lỗi một số chức năng điều khiển cửa kính phía trước

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI77-40_P-055045 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes không có tín hiệu khi khởi động đầu điều khiển COMAND

Mercedes không có tín hiệu khi khởi động đầu điều khiển COMAND

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI82-85_P-054716 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes lỗi chức năng kết nối điện thoại

Mercedes lỗi chức năng kết nối điện thoại

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI82-70_P-054226 Dòng xe ( Model):   Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes bị hở giữa khung che đệm và đệm lót

Mercedes bị hở giữa khung che đệm và đệm lót

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI96-10_P-055704 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...

Thông tin cần biết