THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông cáo báo chí các hãng xe ô tô. Những lỗi xe ô tô thường gặp và cách khắc phục.

Mercedes không khởi động được hộp định vị

Mercedes không khởi động được hộp định vị

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI82-61_P-061420 Dòng xe ( Model):  Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes có phanh trục trước bị rung khi phanh xe

Mercedes có phanh trục trước bị rung khi phanh xe

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI42-10_P-061931 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes hiển thị thông báo cập nhật ứng dụng

Mercedes hiển thị thông báo cập nhật ứng dụng

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI82-95_P-062403 Dòng xe ( Model): - Tất cả dòng xe Mercedes có các ứng dụng M B kết...
Mercedes bị lỗi màn hình HDU

Mercedes bị lỗi màn hình HDU

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI54-10_P-062091 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes gặp tình trạng động cơ kêu rè sau khi khởi động được vài giây

Mercedes gặp tình trạng động cơ kêu rè sau khi khởi động được vài...

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI05-10_P-062031 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes có bộ biến mô không thể xả được nhớt

Mercedes có bộ biến mô không thể xả được nhớt

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI27-20_P-061496 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes có hộp định vị không được nhận dạng

Mercedes có hộp định vị không được nhận dạng

hông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI82-61_P-061420 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes bị rò rỉ dầu ở nhiều bộ phận

Mercedes bị rò rỉ dầu ở nhiều bộ phận

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI27-55_P-060088 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes có chế độ tắt máy khi dừng đèn đỏ không hoạt động

Mercedes có chế độ tắt máy khi dừng đèn đỏ không hoạt động

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI54-10_P-060515 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mercedes bị lỗi hộp số

Mercedes bị lỗi hộp số

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES Thông cáo số: LI27-00_P-061232 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...

Thông tin cần biết

Yêu cầu thanh lý xe công minh bạch, nghiêm cấm bán...

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi tới các cấp chính quyền trung ương và tổ chức chính trị - xã...